Akademia Mediów

akademia_mediow

Trwa rekrutacja do Akademii Mediów – wyjątkowej platformy współpracy mediów i biznesu z udziałem młodych ekspertów

Akademia Mediów to projekt Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi skierowany do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i wzbogacić doświadczenie poprzez współpracę
z najbardziej prestiżowymi firmami na rynku z branż: finansowej, energetycznej, ubezpieczeniowej i medialnej oraz z największymi redakcjami ekonomicznymi w Polsce. Continue reading

Nowy projekt: “Gaz Łupkowy – Szanse i Zagrożenia”

W ostatnich latach w Polsce zaczęła się intensywna dyskusja na temat nowego niekonwencjonalnego źródła energii, jakim są zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w łupkach ilastych. Spektakularny wzrost wydobycia węglowodorów z tych źródeł w Stanach Zjednoczonych, oraz optymistyczne oszacowania sugerujące istnienie znacznych zasobów gazu łupkowego w Polsce wywołały dyskusję nad potencjalnym boomem gazowym w naszym kraju. Według wielu gaz łupkowy pozwoli Polsce uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji, a być może nawet częściowo zastąpić węgiel w produkcji energii elektrycznej.

Celem projektu “Gaz Łupkowy – Szanse i Zagrożenia” jest Continue reading

Mała wytwórnia wodoru

Skład grupy projektowej:

 • —Koordynator: Mateusz Dziura
 • —Olaf Dybiński
 • —Anna Molęcka
 • —Bernard Sfoczyna

Cele:

 • —Utworzenie małej, pokazowej instalacji wytwarzającej wodór w małych ilościach (na cele pokazowe), przy użyciu OZE,
 • —Zaznajomienie się z procesem produkcji wodoru z elektrolizy (szybkość, ilość, jakość wytworzonego paliwa)
 • —Przygotowanie gruntu pod następne przedsięwzięcie: ,,Projekt stacji zaopatrzenia w wodór dla pojazdów osobowych”

Efekt projektu: 

Zaprojektowanie i zbudowanie małej, działającej, przenośnej stacji wytwarzania wodoru na małą skalę przy użyciu OZE. Stacja będzie zasilana ogniwami fotowoltaicznymi o niskim napięciu (1,5 – 5 V). Pozyskany w ten sposób wodór będzie spalany na miejscu w formie pokazu. Projekt zwróci uwagę na potrzebę dywersyfikacji źródeł energii poprzez zastosowanie alternatywnych rozwiązań jakim jest wodór.

Dotychczasowe postępy

 • —skompletowanie zespołu i ustalenie założeń projektu (kształt instalacji podobny do aparatu Orsata),
 • —ustalenie źródła zasilania instalacji (ogniwa fotowoltaiczne),
 • —ustalenie rodzaju komponentów wytwórczych (anoda, katoda w postaci płytek, przewody miedziane.),
 • ustalenie formy osłony procesu,
 • zgromadzenie komponentów.

Schemat ideowy instalacji

schemat

Debata oksfordzka: Odnawialne źródła energii gwoździem do trumny polskiego systemu elektroenergetycznego?

debateDebata odbyła się dn. 3.12.2012 r. w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

W debacie wzięły udział dwie trzyosobowe drużyny:

 • zwolennicy tezy – Anna Szeligowska, Olaf Dybiński i Arkadiusz Przychodzień
 • zwolennicy kontrtezy: Maciej Dylik, Sławomir Kozłowski i Bernard Swoczyna.

Continue reading