Nowy projekt: Budowa kolektora słonecznego

Głównym celem projektu jest popularyzacja OZE. Chcemy zaprezentować jak proste jest pozyskanie energii ze słońca i jak efektywnie można tę energię zagospodarować. Kolektor oraz część zużycia wody będzie projektowana i wykonywana przez nasz zespół. Przy budowie i badaniach prowadzonych nad projektem stosujemy technikę LCA (Life Cycle Assessment), przeprowadzamy rachunek ciągniony, podnosząc tym samym zdolności w zakresie analizy ekonomicznej, konstruowania, analizy pomiarowej, zdobywamy umiejętności w zarządzaniu projektami i pozyskiwaniu finansów ze źródeł zewnętrznych. Continue reading