Wytwórnia wodoru już działa

12 grudnia członkowie SKNEN zbudowali małą wytwórnię wodoru zasilaną prądem stałym z panelu fotowoltaicznego. Wytwórnię w akcji można podziwiać na zdjęciach poniżej.

DSC_0323

Podczas prac przy projekcie wykonane zostały elektrody ze stali nierdzewnej, których duża powierzchnia umożliwia wydajne prowadzenie procesu elektrolizy wody. Połączenia z kablami zostały zabezpieczone materiałem o wysokiej odporności chemicznej, co zagwarantuje instalacji dużą żywotność, pomimo chemicznej agresywności elektrolitu. Instalacja jest zasilana przez panel fotowoltaiczny o mocy znamionowej 40 Watów, połączony w sposób umożliwiający odłączenie panelu i podłączenie innego źródła zasilania. Do zbudowania wytwórni użyliśmy również stelaża, próbówek i kabli ze starej, zepsutej wytwórni, która znajdowała się w kole.DSC_0324

Wodór wytwarzany w wytwórni jest zbierany w próbówce i może być wykorzystany do dalszych doświadczeń. Wytwórnia będzie prezentowana podczas dni otwartych, pikników naukowych, wystaw i innych wydarzeń, w których będzie brało udział nasze koło. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.

 

 

Nowy projekt – mała wytwórnia wodoru

W tym roku zamierzamy zbudować małą wytwórnię wodoru, która będzie produkowała ten cenny gaz metodą elektrolizy. Wytwórnia będzie składała się ze zbiornika wypełnionego wodą z dodatkiem elektrolitu, oraz dwóch naczyń zawierających elektrody, w których będziemy gromadzić powstający wodór i tlen. Ilość wyprodukowanego gazu nie będzie zbyt wielka, ale chodzi nam przede wszystkim o pokazanie, że wodór można łatwo produkować w domowych warunkach. Gotowa instalacja będzie mogła być prezentowana podczas pikników naukowych, festiwalów i wystaw, oraz innych wydarzeń edukacyjnych, w których bierze udział nasze koło.

Warto przypomnieć, że już kiedyś w SKNEN mieliśmy działającą wytwórnię wodoru. Niestety, z powodu wadliwie wykonanych elektrod szybko się zepsuła – zostały one zrobione z materiału podatnego na korozję, przez co szybko uległy rozpuszczeniu w agresywnym chemicznie roztworze. Tym razem wykorzystamy lepsze materiały, dzięki czemu nasza wytwórnia będzie mogła działać bezawaryjnie przez długi czas.

Koordynatorem projektu jest Bernard Swoczyna. Zapraszam wszystkich do udziału w projekcie.

Mała wytwórnia wodoru

Skład grupy projektowej:

 • —Koordynator: Mateusz Dziura
 • —Olaf Dybiński
 • —Anna Molęcka
 • —Bernard Sfoczyna

Cele:

 • —Utworzenie małej, pokazowej instalacji wytwarzającej wodór w małych ilościach (na cele pokazowe), przy użyciu OZE,
 • —Zaznajomienie się z procesem produkcji wodoru z elektrolizy (szybkość, ilość, jakość wytworzonego paliwa)
 • —Przygotowanie gruntu pod następne przedsięwzięcie: ,,Projekt stacji zaopatrzenia w wodór dla pojazdów osobowych”

Efekt projektu: 

Zaprojektowanie i zbudowanie małej, działającej, przenośnej stacji wytwarzania wodoru na małą skalę przy użyciu OZE. Stacja będzie zasilana ogniwami fotowoltaicznymi o niskim napięciu (1,5 – 5 V). Pozyskany w ten sposób wodór będzie spalany na miejscu w formie pokazu. Projekt zwróci uwagę na potrzebę dywersyfikacji źródeł energii poprzez zastosowanie alternatywnych rozwiązań jakim jest wodór.

Dotychczasowe postępy

 • —skompletowanie zespołu i ustalenie założeń projektu (kształt instalacji podobny do aparatu Orsata),
 • —ustalenie źródła zasilania instalacji (ogniwa fotowoltaiczne),
 • —ustalenie rodzaju komponentów wytwórczych (anoda, katoda w postaci płytek, przewody miedziane.),
 • ustalenie formy osłony procesu,
 • zgromadzenie komponentów.

Schemat ideowy instalacji

schemat