Gaz Łupkowy – Szanse i Zagrożenia

W ostatnim semestrze prowadzony był projekt naukowy „Gaz Łupkowy – Szanse i Zagrożenia”. Celem projektu było pogłębienie wiedzy z zakresu poszukiwania, wydobycia i wykorzystania gazu łupkowego i innych niekonwencjonalnych paliw kopalnych. Continue reading

Nowy projekt: “Gaz Łupkowy – Szanse i Zagrożenia”

W ostatnich latach w Polsce zaczęła się intensywna dyskusja na temat nowego niekonwencjonalnego źródła energii, jakim są zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego w łupkach ilastych. Spektakularny wzrost wydobycia węglowodorów z tych źródeł w Stanach Zjednoczonych, oraz optymistyczne oszacowania sugerujące istnienie znacznych zasobów gazu łupkowego w Polsce wywołały dyskusję nad potencjalnym boomem gazowym w naszym kraju. Według wielu gaz łupkowy pozwoli Polsce uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji, a być może nawet częściowo zastąpić węgiel w produkcji energii elektrycznej.

Celem projektu “Gaz Łupkowy – Szanse i Zagrożenia” jest Continue reading