Schemat Biogazowni – pierwsze prace

Już dziś możecie zapoznać się z pierwszymi pracami na temat:
“Instalacje do zatłaczania biogazu do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego”
Zatłaczanie biogazu do sieci.pdf

oraz
“Składowanie i obróbka wstępna materiału wsadowego”
Składowanie i obróbka.pdf

Wiadomości o elementach biogazowni

Zgodnie z „Krajowym planem działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
do 2020r. łączna moc źródeł pozyskujących energię poprzez spalanie biogazu wynosić ma 802 MWe – jest to rząd wielkości najnowszego nadkrytycznego bloku w Bełchatowie(858MWe). Plany te wydają się bardzo ambitne, gdy zauważymy, że obecnie (dane na dzień 31.12.2012r. wg URE) moc zainstalowana w biogazowniach w Polsce wynosi 131 MW. Jeśli rzeczywiście w ciągu najbliższych ośmiu lat w krajowym bilansie energetycznym mają się pojawić dodatkowe 671 MW, niezbędne jest inwestycyjne przyspieszenie.

Continue reading

Schematy instalacji OŹE w MS Visio

ms visio logoProjekt “Schematy instalacji OŹE w MS Visio” jak sama nazwa wskazuje, ma na celu stworzenie przykładowych instalacji obejmujących: instalację kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, turbinę wiatrową, instalację geotermalną oraz wodną a także instalację spalania fluidalnego biomasy. Continue reading

Silnik Stirlinga – historia, zasada działania i zastosowania.

Alpha_Stirling

Silnik Stirlinga jest przez wielu uważany za silnik przyszłości, dzięki możliwości zasilania dowolnym źródłem ciepła. Dziś kojarzy się głównie z małymi pokazowymi modelami wykonanymi przez pasjonatów. Jak działa silnik Stirlinga, jakie miał zastosowania i jaka czeka go przyszłość? Odpowiedzi na te pytania w krótkim opracowaniu wykonanym przez członków naszego projektu…

Continue reading