Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski

Konferencji: „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski” odbyła się 27 listopada 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki. Konferencja została zorganizowana przy współudziale Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, tworzy miejsca pracy oraz obniża emisyjność gospodarki – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji.

Więcej informacji pod adresem: http://www.mg.gov.pl/node/19557.

 

Leave a Reply