Mała wytwórnia wodoru

Skład grupy projektowej:

 • —Koordynator: Mateusz Dziura
 • —Olaf Dybiński
 • —Anna Molęcka
 • —Bernard Sfoczyna

Cele:

 • —Utworzenie małej, pokazowej instalacji wytwarzającej wodór w małych ilościach (na cele pokazowe), przy użyciu OZE,
 • —Zaznajomienie się z procesem produkcji wodoru z elektrolizy (szybkość, ilość, jakość wytworzonego paliwa)
 • —Przygotowanie gruntu pod następne przedsięwzięcie: ,,Projekt stacji zaopatrzenia w wodór dla pojazdów osobowych”

Efekt projektu: 

Zaprojektowanie i zbudowanie małej, działającej, przenośnej stacji wytwarzania wodoru na małą skalę przy użyciu OZE. Stacja będzie zasilana ogniwami fotowoltaicznymi o niskim napięciu (1,5 – 5 V). Pozyskany w ten sposób wodór będzie spalany na miejscu w formie pokazu. Projekt zwróci uwagę na potrzebę dywersyfikacji źródeł energii poprzez zastosowanie alternatywnych rozwiązań jakim jest wodór.

Dotychczasowe postępy

 • —skompletowanie zespołu i ustalenie założeń projektu (kształt instalacji podobny do aparatu Orsata),
 • —ustalenie źródła zasilania instalacji (ogniwa fotowoltaiczne),
 • —ustalenie rodzaju komponentów wytwórczych (anoda, katoda w postaci płytek, przewody miedziane.),
 • ustalenie formy osłony procesu,
 • zgromadzenie komponentów.

Schemat ideowy instalacji

schemat