Debata oksfordzka: Odnawialne źródła energii gwoździem do trumny polskiego systemu elektroenergetycznego?

debateDebata odbyła się dn. 3.12.2012 r. w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

W debacie wzięły udział dwie trzyosobowe drużyny:

  • zwolennicy tezy – Anna Szeligowska, Olaf Dybiński i Arkadiusz Przychodzień
  • zwolennicy kontrtezy: Maciej Dylik, Sławomir Kozłowski i Bernard Swoczyna.

Debatę zorganizował i prowadził marszałek (Max Kochański), którego wskazał Prezes ds. Naukowych SKNEN – Katarzyna Korczak. Bezpośrednio przed rozpoczęciem debaty marszałek przeprowadził losowanie pomiędzy uczestnikami debaty, które zdecydowało o tym, czy dany uczestnik prezentował argumenty zwolenników tezy czy kontr-tezy. Długość wystąpień mówców po obu stronach wynosił po 3 minuty.

Pierwsi mówcy po obu stronach wprowadzili publiczność do tematu debaty i przedstawili główną linię swojego wystąpienia. Ostatni mówcy po obu stronach podsumowali przedstawione argumenty. W dyskusji aktywnie uczestniczyła publiczność, która zadawała dociekliwe pytania, wymagające od dyskutantów pogłębionej analizy poruszanego tematu. Poruszano zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne, polityczne i społeczne rosnącej penetracji energetyki odnawialnej w polskim systemie elektroenergetycznym.

Po zakończeniu debaty marszałek zarządził głosowanie, w którym wzięła udział cała publiczność – sędziowie, opowiadając się za stroną propozycji lub opozycji. W głosowaniu zwyciężyła drużyna kontrtezy, która przekonała publiczność, że odnawialne źródła energii nie są gwoździem do trumny polskiego systemu elektroenergetycznego. W głosowaniu na najlepszego mówcę zwyciężył Maciej Dylik. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci monografii naukowych poświęconych energetyce odnawialnej.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie członków koła koncepcją debaty, podjęto decyzję o organizacji kolejnej potyczki oksfordzkiej.

Dnia 21.03.2013 r., o godz. 18:15 w sali 105 członkowie SKNEN zmierzą się z przedstawicielami Koła Naukowego Energetyków PW. Tematem debaty będzie: OZE, łupki i atom wyeliminują węgiel z polskiej energetyki.

Zapraszamy do udziału!