Wiadomości o elementach biogazowni

Zgodnie z „Krajowym planem działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
do 2020r. łączna moc źródeł pozyskujących energię poprzez spalanie biogazu wynosić ma 802 MWe – jest to rząd wielkości najnowszego nadkrytycznego bloku w Bełchatowie(858MWe). Plany te wydają się bardzo ambitne, gdy zauważymy, że obecnie (dane na dzień 31.12.2012r. wg URE) moc zainstalowana w biogazowniach w Polsce wynosi 131 MW. Jeśli rzeczywiście w ciągu najbliższych ośmiu lat w krajowym bilansie energetycznym mają się pojawić dodatkowe 671 MW, niezbędne jest inwestycyjne przyspieszenie.

My również postanowiliśmy przyspieszyć nasz projekt:) W tej chwili chcemy podzielić się z Wami informacjami na temat poszczególnych układów wchodzących w skład instalacji biogazowej. W zakładce Nauka -> Projekty Naukowe -> Schemat biogazowni w ProEngineer znajdziecie wiadomości m.in. o komorach fermentacyjnych, urządzeniach
do suszenia osadu pofermentacyjnego czy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Zainteresowanych zapraszamy do lektury!

Leave a Reply