Nowy projekt: Budowa kolektora słonecznego

Głównym celem projektu jest popularyzacja OZE. Chcemy zaprezentować jak proste jest pozyskanie energii ze słońca i jak efektywnie można tę energię zagospodarować. Kolektor oraz część zużycia wody będzie projektowana i wykonywana przez nasz zespół. Przy budowie i badaniach prowadzonych nad projektem stosujemy technikę LCA (Life Cycle Assessment), przeprowadzamy rachunek ciągniony, podnosząc tym samym zdolności w zakresie analizy ekonomicznej, konstruowania, analizy pomiarowej, zdobywamy umiejętności w zarządzaniu projektami i pozyskiwaniu finansów ze źródeł zewnętrznych.

Schemat ideowy instalacji:

kolektor

Na schemacie przedstawiona została instalacja CWU opracowana przez nasz zespół. Zaletą przedstawionego układu jest, oprócz ciepłej wody użytkowej, możliwość odczytania danych pomiarowych z wielu punktów instalacji. Odczytane parametry wody krążącej w instalacji dają możliwość zobrazowania procesów zachodzących w układzie. Instalacja składa się z dwóch części: części słonecznej oraz części zużycia wody. W pierwszej części ma miejsce podgrzanie wody w kolektorze słonecznym zaprojektowanym przez nasz zespół, a następnie zostaje wymuszony, przez różnicę gęstości wody, przepływ naturalny. Ta część instalacji nie wymaga doprowadzenia pracy do przepompowania wody – brak pompy obiegowej. Podgrzana w kolektorze woda podgrzewa wodę w umieszczonym w najwyższym punkcie instalacji zbiorniku buforowym. W drugiej część instalacji następuje pobór podgrzanej wody, która po zużyciu zostaje poddana filtracji, a następnie przepompowana do zbiornika. Na schemacie instalacji widoczny jest drugi, mniejszy zbiornik z wodą. Woda w tym zbiorniku będzie miała niższą temperaturę niż w zbiorniku głównym. Temperatura pobieranej wody będzie wynikiem kontrolowanego mieszania wody z dwóch zbiorników. Użytkownik będzie mógł sam zdecydować jaka temperatura wody jest mu potrzebna. Instalacja da możliwość zrozumienia takich zjawisk jak: stratyfikacja wody w zbiorniku buforowym, konwekcja swobodna wody w układzie oraz da możliwość dojrzenia potencjału energetycznego w promieniowaniu słonecznym.

schemat elektroniczny:

schemat blokowy

schemat elektroniczny

Układ ATMEGA644P za pośrednictwem magistrali 1wire łączy się z układem DS18B20 (z uwagi na zasadę działania magistrali, możliwa jest komunikacja z dowolną ilością tych urządzeń), i w zadanych odstępach czasu dokonuje pobrania danych pomiarowych. Zostają one przekazane do wyświetlacza HD44780, gdzie są wyświetlana na bieżąco. Jednocześnie mikrokontroler wysyła wyniki pomiarów do specjalnie przygotowanego programu komputerowego, przy użyciu szeregowego portu transmisji danych (UART), które w układzie FT232RL są konwertowane do złącza USB.

Leave a Reply