Debata oksfordzka: Tylko energetyka jądrowa może zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne

8Dnia 21 maja 2013 r. w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej odbyła się druga debata oksfordzka Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej i Koła Naukowego Energetyków PW, tym razem organizowana pod patronatem PGE EJ SA oraz Radia Kampus. Dyskusji poddana została teza: “Tylko energetyka jądrowa może zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne”.

Zgodnie z zasadami debat oksfordzkich, dyskutowały dwie trzyosobowe drużyny. Jedną stanowili przedstawiciele SKNENu (Arkadiusz Przychodzień, Bernard Swoczyna i Wojciech Klecha), a drugą reprezentanci KNE (Paweł Kowalski, Aleksander Denis, Wojciech Lubarski). W wyniku losowania przeprowadzonego bezpośrednio przed debatą ustalono, że drużyna SKNEN znalazła się w opozycji do postawionej tezy. Kolejni mówcy  mieli po 4 minuty na zaprezentowanie swojego stanowiska i dyskusję z drużyną przeciwną, po czym 2 minuty na odpowiedzi na pytania publiczności. Zmagania prelegentów oceniało Jury, w skład którego weszli:

 1. eksperci zewnętrzni
  • Józef Strojny, Ekspert Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Gospodarki
  • Zdzisław Gawlik, Wiceprezes zarządów spółek PGE Energia Jądrowa i PGE EJ 1
  • prof. Henryk Anglart, Królewski Instytut Technologiczny (KTH, Szwecja)
  • Wojciech Baltyn, ekspert ds. energetyki jądrowej (Szwecja)
  • prof. Iwan M. Dudurych, Operation Studies Group Leader, EirGrid PLC (Irlandia)
  • dr inż. Marek Rabiński, ekspert Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
 2. kadra profesorska Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej:
  • prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk, Przewodnicząca Jury
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
  • prof. dr hab. inż. Piotr Furmański
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
  • dr hab. inż. Konrad Świrski, prof. PW
  • dr inż. Wojciech Bujalski
  • dr inż. Nikołaj Uzunow

Punktowane były m.in. przygotowanie argumentacji, wartość retoryczna oraz umiejętność reagowania na argumentację strony przeciwnej. W wyniku głosowań tajnych Nagrody Jury i Publiczności zdobyła tym razem drużyna Koła Naukowego Energetyków (przewagą tylko 1,5% głosów Jury) – serdecznie gratulujemy i liczymy na okazję do rewanżu w październiku.

Jury uznało także, że Najlepszym Mówcą Debaty był Bernard Swoczyna, reprezentujący SKNEN.

Po zakończeniu debaty dyskusja przeniosła się na portal CIRE.pl, gdzie pojawiła się informacja prasowa o wydarzeniu:
http://www.cire.pl/item,76475,8,0,0,1,0,0,debata-oksfordzka-o-energetyce-jadrowej-w-polsce-na-politechnice-warszawskiej.html#komentarz

Leave a Reply