Nowy system wsparcia dla energetyki odnawialnej

W dniu 17 września odbyła się konferencja, podczas której Ministerstwo Gospodarki przedstawiło założenia do nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej. Nowy system ma opierać się na systemie aukcyjnym, a nie tak jak dotychczas na zielonych certyfikatach.

Prezentacja Ministerstwa Gospodarki o nowym systemie wsparcia dla oze

Leave a Reply