Debata oksfordzka: Odnawialne źródła energii gwoździem do trumny polskiego systemu elektroenergetycznego?

debateDebata odbyła się dn. 3.12.2012 r. w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

W debacie wzięły udział dwie trzyosobowe drużyny:

  • zwolennicy tezy – Anna Szeligowska, Olaf Dybiński i Arkadiusz Przychodzień
  • zwolennicy kontrtezy: Maciej Dylik, Sławomir Kozłowski i Bernard Swoczyna.

Continue reading